2 Brøk

Øvingsoppgaver

Her kan du arbeide med øvingsoppgaver i tre kategorier.

Prøv deg selv

Her kan du teste deg selv etter at du har arbeidet med øvingsoppgavene. Oppgavesettet er bygd opp på samme måte som Prøv deg selv i Grunnboka. Resultatet blir vist i et målark, slik at du får vite hva du eventuelt trenger å arbeide mer med.

 

Underveisvurdering

Her trenger du kode for å logge deg på.

Underveisvurdering er knyttet til Vokal/Engage med FEIDE-innlogging eller engangskode. Skolen må betale for lisenser.

Hvis skolen din er Faktor Premium-bruker, kan du ta underveisvurderingsprøvene der. Skolen må betale for lisenser.