Faktor 9 Førtest

Førtesten hjelper deg med å kartlegge før-kunnskapene dine. Den inneholder oppgaver fra hovedområdene i læreplanen og tar for seg de grunnleggende kompetansemålene for 8. trinn.

Resultatet er organisert etter kapitlene i grunnboka slik at du får kunnskap om hvilke kapitler og emner du bør jobbe litt ekstra med.