4 Statistikk og sannsynlighetsberegning

Øvingsoppgaver

Her kan du arbeide med øvingsoppgaver i tre kategorier.

Prøv deg selv

Her kan du teste deg selv ved hjelp av en kapittelkartlegger. Den er bygd opp på samme måte som Prøv deg selv i Grunnboka. Resultatet vises i et målark, slik at du får vite hva du trenger å arbeide mer med.

Underveisvurdering

Underveisvurdering knyttet til Vokal/Engage med FEIDE-innlogging eller engangskode.

Hvis skolen din bruker Faktor Premium til underveisvurdering, logg deg inn i brukermenyen øverst på siden.