Om Faktor 8-10

Med trygg progresjon, en god og utprøvd modell for differensiering og vekt på repetisjon, skaper du gode læringsopplevelser i matematikk ved bruk av Faktor.

I den reviderte utgaven av Faktor (alle trinn ferdig til skolestart 2015/2016) har vi lagt til flere frie oppgaver. Den tydelige strukturen og differensieringen er beholdt. Vi har gjort justeringer i grunnboka med bakgrunn i tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Revisjonen er gjort oppslag for oppslag, slik at ny og revidert utgave kan brukes parallelt i klasserommet. Dersom skolen allerede bruker den første utgaven av Faktor, går det fint å supplere med den reviderte utgaven.

Lærerens bok er utvidet med mer metodestoff og tips til en variert undervisning.

Grunnbok 
Grunnboka har en rolig progresjon med kortfattet tekst og enkelt språk, slik at den skal passe best mulig for alle elever. Hvert delemne blir innledet med en problemstilling for å skape motivasjon for læring, og vanskelige oppgaver er merket spesielt. Hvert kapittel avsluttes med en liten test, «Prøv deg selv», etterfulgt av et sett med problemløsningsoppgaver, «Noe å lure på», og «Oppsummering». Bakerst i grunnboka er en «Manual for digitale verktøy» som elevene kan bruke til å slå opp i når de arbeider med kalkulator eller regneark. 


 

 


Oppgavebok 
Oppgaveboka inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader til hvert kapittel i grunnboka, i tillegg til repetisjonsoppgaver. Bakerst i oppgaveboka fins øvingsoppgaver til den digitale manualen i grunnboka. Disse oppgavene kan løses individuelt eller danne utgangspunkt for et kurs i IKT for elevene. 

Alternativ oppgavebok 
Den alternative oppgaveboka er en engangsbok beregnet på elever som trenger særskilt tilrettelagt materiell i matematikk. Boka inneholder forenklet lærestoff og utfyllingsoppgaver med hovedvekt på trening av grunnleggende ferdigheter og begreper. Alle oppgaver blir vist med eksempler. 

Lærerens bok 
Lærerens bok er lagd som en parallell til elevenes grunnbok for å kunne gjøre undervisningen så effektiv og enkel som mulig for læreren. Hver side i grunnboka er forminsket for å gi plass til kommentarer, tips til undervisningen, fasit og henvisninger til oppgaveboken. Dette gjør det lettere for læreren å variere undervisningen og differensiere leksegivingen. Den nye utgaven av Lærerens bok har en utvidet metodedel.
 

Eksamensforberedende hefte 
Det eksmensforberedende heftet vil være til god hjelp for elevene i eksamensforberedelsene. Heftet inneholder en komplett oppsummering av det viktigste lærestoffet på ungdomstrinnet med tilhørende oppgaver i tre vanskelighetsgrader. 

Fordypningshefte 
Fordypningsheftet er utviklet for elever som trenger større utfordringer i matematikk.

Regelhefte 
Regelheftet samler alle matematiske regler og oppsummeringer fra grunnbøkene, samt digital manual for Excel og GeoGebra.

Faktor Digital (lærerlisens) med terminprøver
Lærerlisensen gir tilgang til terminprøver (nye sett blir laget vår og høst), tavlebøker av alle grunnbøkene, kapittelprøver med vurderingsskjema, komplette løsningsforslag til alle oppgaver i grunnbok og oppgavebok, fasiter, kopieringsoriginaler, 52 nøtter (utfordrende oppgaver) til hvert trinn, manualer og regelbok og andre oppdateringer og supplement. Alle prøver er tilgjengelige i redigerbare formater. 

Elevnettsted 
Elevnettstedet er åpent og krever ikke innlogging. Her fins øvingsoppgaver i tre kategorier og en kartlegger til hvert kapittel i grunnbøkene. Elevene finner også en regelbok, manualer for regneark og GeoGebra og tidligere terminprøver.

Kartleggingsprøver i VOKAL 

Digitale kapittelprøver, halvårsprøver og helårsprøver

For å få tilgang til en prøve, logger elevene seg inn fra nettstedet til Faktor. Resultatene sendes direkte til Vokal når de leverer prøven. Via administrasjonstilgangen får læreren umiddelbart oversikt over elevenes resultater. Resultatene er knyttet til delmålene i bøkene og dekker hele lærestoffet for hvert halvår og helår. Prøvene gir læreren god oversikt over elevenes grunnleggende ferdigheter, og verktøyet egner seg godt for samtaler med de foresatte og planlegging av elevenes videre arbeid. Tilgang til prøvene forutsetter at skolen er tilknyttet Vokal og at læreren tildeler prøven til hver elev i Vokal.